build on

 1. (a) ek/ilâve olarak inşa etmek.
  This part of the hospital was buit on later. (b) dayan(dır)mak,
  istinat ettirmek.
  His argument is buit on facts.
  I build on you: Sana dayanıyorum/güveniyorum. (c)
  build vain hopes on something: bir şey hakkında boş ümitlere kapılmak.
sağlam temellere oturtmak Verb
çürük temel üzerine kurmak, buz üstüne yazmak.