build up a financial nest egg somehere abroad

  1. Fiil dışarda bir yerde birkaç kuruş yatırmış olmak