building block

  1. İsim yapıtaşı.
  2. İsim mesnet, dayanak.
    Those facts are the building blocks of his arguments.
öbek yapı ilkesi
bloklama yapı ilkesi
blok yapı ilkesi