building lot

(US) üzerine inşaat yaparak bir arsanın değerini artırmak Fiil