boğa güreşi.
bullfighter: boğa güreşçisi.
bullfighting: boğa güreşi. İsim