1. (a) dağlamak, dağlayarak damga basmak.
    The owner's mark was burnt into the animal's skin. (b)
    unutulmayaca şekilde hafızaya nakşetmek.
    Habit of obedience was burnt into me as a child.