burn one's bridges (behind one)

  1. bütün köprüleri yakmak, ric'at yolunu kesmek, geriye dönüş olanağını yoketmek.