business activity

iş faaliyet alanı
ticari faaliyetin hızı
iş faaliyetini canlandırmak Fiil
konjonktürün yükselmesi
bir işin normal seyri gereği olmak Fiil
bir işin normal faaliyeti dahilinde