business gifts

  1. İsim yakın ticaret ilişkilerinde bulunan dostlara verilen armağanlar
  2. İsim yakın ticaret ilişkilerinde dostlara verilen armağanlar