business name

  1. firma
  2. İsim, Hukuk ticari unvan
  3. İsim, İşletme ticaret unvanı
kendi adı altında iş yapmak Fiil
kendi hesabına iş yapmak Fiil