but for ...

… da olmasa, … olmaksızın, … bertaraf/bir tarafa.
But for your help we should not have finished in
time: Siz yardım etmeseydiniz vaktinde bitiremezdik.
But for you I was done for: Sen olmasan ben mahvolurdum.
But for the rain we should have had a pleasant journey: Yağmur da yağmasaydı zevkli bir seyahat yapmış olacaktık.
but for that: bu olmasa.