buyers over

  1. satıcıların satmayı istedikleri her şeyi satmış oldukları ama hâlâ bazı alıcıların bulunduğu bir menkul
    kıymet ya da emtia piyasası
alıcıların satıcılardan çok olması