by any means

  1. asla, hiçbir veçhile, kat'iyen, hiç de.
    He is by no means bright.
asla, hiçbir veçhile, kat'iyen, hiç de.
He is by no means bright.
hangi yolla olursa olsun Zarf
herhangi bir yolla Zarf
başka herhangi bir şekilde Zarf
asla, hiçbir veçhile, kat'iyen, hiç de.
He is by no means bright.