kanun kuvvetindeki kararname ile yönetmek Fiil
kararname ile düzenlemek Fiil
kararname yle yönetmek Fiil
kararnamelerle yönetmek Fiil
evliliği mahkeme kararıyla iptal ettirmek Fiil
bir evliliği mahkeme kararıyla iptal ettirmek Fiil
tarafların mutabakatına uygun olarak verilen karar
hükümet kararıyla bir grevi yasaklamak Fiil