kadı.
  1. witch
  2. hag
  3. shrewish
  4. hex
  5. pythoness
  6. boogeyman
  7. carlin(e)
  8. hexer
  9. jadish
ghoulish
like a hag
den of intrigue
tarsier
The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe İsim, Sinema

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Geceleri mezardan çıkıp dolaşarak insanlara kötülük ... hayâlî varlık, hortlak, câdû