1. âhenk.
  the cadence of language.
 2. kafiye.
 3. vezin.
 4. ritim, tempo.
  the frenetic cadence of modern life.
 5. ses perdesi.
 6. kiplenme, modülasyon, sesin alçalıp yükselmesi.
 7. Müzik bir parçanın sona eriş melodisi, nağmenin sonu.
 8. âhenkleştirmek, ritim/tempo tutmak, ölçülü/vezinli hale getirmek.
yarım-âhenk. İsim