calculate the cost of journey

  1. Fiil bir yolculuğun kaça çıkacağını hesaplamak
bir yolculuğun kaça çıkacağını hesaplamak Fiil