calendar month

  1. (a) takvim ayı, takvimdeki aylardan herbiri.
    You'll be paid by calendar month. (b) bir ayın belirli
    bir gününden müteakip ayın aynı gününe kadar geçen zaman.
    From January 12 to March 12 is two calendar months.