1. (a) gidip/uğrayıp almak, alıp getirmek.
  I'll call for you at 9 o'clock: Saat 9 da gelir seni alırım.

  to be (left till) calld for: gelinip alınacak. (b) istemek, talep etmek, (birini) çağır(t)mak, birisine seslenmek.
  call for help: yardım istemek.
  call for the bill: fatura istemek.
  call for the waiter: garsona seslenmek. (c) gerek(tir)mek, yerinde olmak, yakışık almak, icabet(tir)mek, zorunlu kılmak.
  Your remark was not called for = It was an uncalled for remark: Sözün yersizdi/yakışık almadı.
  to call for an explanation: açıklamayı gerektirmek.
birini istifaya davet etmek Fiil
posta kutusunu boşaltmak Fiil
çok para gerektirmek Fiil
acele görüşme teklifini sunmak Fiil
oyuncuyu sahneye çağırmak Fiil
ek teminat istemek Fiil
ek teminat talebi
ek ödemede bulunmaya çağırmak Fiil
ek ödeme talep etmek Fiil
erken seçim istemek Fiil
başvuru çağrısı İsim
yardıma çağrı
ihale çağrısı
sükûnete davet etmek Fiil
sermaye çağrısı (apel
hibe çağrısı İsim
imdat çağrısı
yardıma çağırmak Fiil
imdat diye çağırmak Fiil
imdat istemek Fiil
cihat çağrısı İsim, Din ve İnanç
posta kutusunu boşaltmak Fiil
sipariş kabul etme çağrısında bulunmak Fiil
ödeme ihbarında bulunmak Fiil
barış çağrısı
belge ibrazı talep etmek Fiil
evrakların ibrazını talep etmek Fiil
acil tedbir alınmasını istemek Fiil
itfa için çağırmak Fiil
istifaya davet etmek Fiil
ihale duyurusu
ihale çağrısı İsim, Hukuk
teklife çağrı İsim, İhaleler
(US) ihale çağrısı
(US) ihale açmak Fiil
ihale daveti
... çağrısında bulunmak Fiil
hissedarları sermayeyi arttırmak için katkıda bulunmaya çağırmak Fiil
hissedarları sermayeyi artırmak için katkıda bulunmaya çağırmak Fiil
sermaye artırımı çağrısında bulunmak Fiil
bu mallara pek talep yok
ihale açmak Fiil
(US) müşterinin kaparo verip ayırttığı nesne
uğramak, kısa bir ziyarette bulunmak.
birisini düelloya davet etmek Fiil
birisini düelloya davet etmek Fiil
birinden hesap sormak Fiil
birisinden bir şeyin hesabını sormak Fiil
birinden bir şeyin hesabını sormak Fiil
müracaat etmek Fiil
bir şey için birine başvurmak Fiil
tazminat için sigorta şirketine başvurmak Fiil
satın alma opsiyonu
satın alma opsiyonu
telefon konuşması ücretini ödemek Fiil