1. günlük para
  2. İsim vadesiz borç: istendiği anda ödenmek üzere alınan borç. (bkz: time loan ).
Japonya'da başlangıçta iki günlüğüne borç verilmiş ve bir günlük ihbar süresinden sonra geri ödenmesi
istenilebilir fonlar için kullanılan terim
çok para gerektirmek Fiil
sahte parayı piyasadan toplamak Fiil
parasını geri çekmek Fiil
parasını talep etmek Fiil
borsa bankerlerine bankalar tarafından verilen çok kısa vadeli borçlar
(Br) iskonto kurumlarına