1. Fiil süreyi başlatmak veya bitirmek
  2. Fiil başlangıç veya bitiş işaretini vermek
birşeyi bitirmek Fiil
birşeye son vermek Fiil
birşeye son noktayı koymak Fiil
tespit edilmiş zamanda yapılan telefon konuşması
tespit edilmiş zaman da yapılan telefon konuşması
birinin vaktini almak Fiil