cancel an item

  1. Fiil bir kalemi iptal etmek
  2. Fiil iptal etmek
  3. Fiil kalemi iptal etmek