cancel an obligation

  1. Fiil bir yükümlülüğü kaldırmak
  2. Fiil bir borcu iptal etmek
  3. Fiil bir borçu iptal etmek