capital intensive

  1. sermaye yoğun
  2. sermaye yoğunluğu (verimliliği veya kârı artırmak için ek sermaye kullanma gereksinimiyle nitelenir
  3. sermaye-yoğun
  4. sermaye yoğunluğu
sermaye yoğun endüstri
sermaye yoğun teknoloji
ağır yatırım+: iş gücüne oranla büyük sermaye isteyen.
capital-intensive industry or plant. Sıfat