capitalized value

  1. kapitalize değer
  2. kapitalize kıymet
  3. bugünkü değer
  4. yıllık kazançların cari faiz oranına bölünmesiyle hesaplanan değer
  5. getiri değeri
  6. sermayeleştirilen değer
  7. şimdiki değer
bir hisse senedi veya varlığının değerinin yıllık getirilerinin aktifleştirilmesiyle hesaplanması
yıllık kazançların beklenen aktifleştirme oranı kullanılarak hesaplanan sermaye değeri