card carrying

  1. davaya kendini adamış parti üyesi
  2. siyasal bir kuruluşta kayıtlı üye
kayıtlı, müseccel.
He's a card-carrying member of the Liberal Party. Sıfat