parasını dikkatle sarfetmek Fiil
parasını dikkatle sarf etmek Fiil
başınin çaresine bakmak Fiil
bakılmak Fiil
eliyle
(a) dikkat/ihtimam/ilgi göstermek, mukayyet olmak.
to take care of an invalid. You should take more
care of youself.
take good care of something: bir şeye büyük dikkat/ihtimam göstermek. (b) icabına/çaresine bakmak, gerekeni yapmak.
I'll take care of paying the bill.
That matter will take care of itself: O iş kendi kendine düzelir (İşi oluruna/kendi haline bırak).
(a) bakmak, göz kulak olmak, ihtimam göstermek, (b) rüşvet alarak halletmek, (c)
argo öldürmek, haklamak, hakkından gelmek.
otomobilin bakımı
çocuk bakımı
kamu parasının yönetimi
menkul değerlerin yönetimi
hasta bakımı
doktor bakımında olmak Fiil
birinin vesayeti altında olmak Fiil
bir fonu kayyumların bakımına bırakmak Fiil
birini bir kimsenin bakımına terk etmek Fiil
birini birinin ihtimamına tevdi etmek Fiil
bir şeyin bakımını birine havale etmek Fiil
bir binanın bakımını üstlenmiş olmak Fiil
binanın bakımını üstlenmek Fiil
birinin sorumluluğunu taşımak Fiil
birinin bakımını üstlenmiş olmak Fiil
polis nezaretinde
birini bir vasinin vesayeti altına koymak Fiil
birini vesayet altına almak Fiil
bir nezaretçinin nezareti altına koymak Fiil
binanın bakımını üstlenmek Fiil
bir borcu ödemek Fiil
çocuklara bakmak Fiil
kendi çıkarına bakmak Fiil
birine bakmak Fiil
öldürmek Fiil
rüşvet alarak halletmek Fiil
birini himaye etmek Fiil
baktırmak Fiil
Küçük israflardan kaçınılırsa büyük tutum sağlanır.
bir şeye iyi bakım sağlamak Fiil
genel özen gösterme görevi
derin kaygı çizgileri İsim
derin kaygı çizgileri İsim
bakım derecesi
özen borcu İsim, Hukuk
büyük dikkat ve titizlik
bakımsızlık
bakımsızlık
bakım derecesi
Sağlık, eğitim, kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi
(Sosyal güvenlik hariç) (NACE kodu: 84.12)
İsim, Sanayi ve Zanaatler
bakımsız durumda olmak Fiil
birinin görevini yaparken dikkat ve becerisini göstermek Fiil
görevini yaparken dikkat ve beceri göstermek Fiil
bakımsızlık
normal bakım görmeyiş