care of

  1. eliyle vasıtasıyla, dikkatine.
parasını dikkatle sarfetmek Verb
parasını dikkatle sarf etmek Verb
başınin çaresine bakmak Verb
bakılmak Verb
eliyle
(a) dikkat/ihtimam/ilgi göstermek, mukayyet olmak.
to take care of an invalid. You should take more
care of youself.
take good care of something: bir şeye büyük dikkat/ihtimam göstermek. (b) icabına/çaresine bakmak, gerekeni yapmak.
I'll take care of paying the bill.
That matter will take care of itself: O iş kendi kendine düzelir (İşi oluruna/kendi haline bırak).
(a) bakmak, göz kulak olmak, ihtimam göstermek, (b) rüşvet alarak halletmek, (c)
argo öldürmek, haklamak, hakkından gelmek.
otomobilin bakımı
çocuk bakımı
kamu parasının yönetimi
menkul değerlerin yönetimi
hasta bakımı
doktor bakımında olmak Verb
birinin vesayeti altında olmak Verb
bir fonu kayyumların bakımına bırakmak Verb
birini bir kimsenin bakımına terk etmek Verb
birini birinin ihtimamına tevdi etmek Verb
bir şeyin bakımını birine havale etmek Verb
bir binanın bakımını üstlenmiş olmak Verb
binanın bakımını üstlenmek Verb
birinin sorumluluğunu taşımak Verb
birinin bakımını üstlenmiş olmak Verb
polis nezaretinde
birini bir vasinin vesayeti altına koymak Verb
birini vesayet altına almak Verb
bir nezaretçinin nezareti altına koymak Verb
binanın bakımını üstlenmek Verb
bir borcu ödemek Verb
çocuklara bakmak Verb
kendi çıkarına bakmak Verb
birine bakmak Verb
öldürmek Verb
rüşvet alarak halletmek Verb
birini himaye etmek Verb
baktırmak Verb
Küçük israflardan kaçınılırsa büyük tutum sağlanır.
bir şeye iyi bakım sağlamak Verb
genel özen gösterme görevi
derin kaygı çizgileri Noun
derin kaygı çizgileri Noun
bakım derecesi
özen borcu Noun, Law
büyük dikkat ve titizlik
bakımsızlık
bakımsızlık
bakım derecesi
Sağlık, eğitim, kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi
(Sosyal güvenlik hariç) (NACE kodu: 84.12)
Noun, Trades-Professions
bakımsız durumda olmak Verb
birinin görevini yaparken dikkat ve becerisini göstermek Verb
görevini yaparken dikkat ve beceri göstermek Verb
bakımsızlık
normal bakım görmeyiş