career consul

  1. meslekten yetişme (muvazzaf) konsolos
  2. meslekten yetişme konsolide