carried forward

  1. bir sonraki hesaba ya da hesap defterinin daha ilerideki bir sayfasına nakledilmesi gereği doğmuş bir toplamı göstermek üzere
  2. bir hesabın son satırına yazılan sözcükler
ileriye nakledilen hesap bakiyesi
amortisman nakl-i yekûnu
nakliyekûn edilen borç bakiyesi
nakli yekûn edilen borç bakiyesi
devredilen kâr
dağıtılmamış işletme kârı
ertesi yıla aktarılan
nakledilen kâr
nakledilen ticari zarar
devreden KDV Muhasebe
bakiyenin yeni hesaba nakli
(bir hesap bakiyesinin) bir sonraki muhasebe dönemine devredilmek Fiil
(yekûnu) yeni hesaba nakletmek Fiil