carry into execution

  1. Fiil bir şeyi gerçekleştirmek
  2. Fiil icra mevkiine koymak
kararı uygulamak Fiil
hükmü tatbik mevkiine koymak Fiil
bir hükmü icra mevkiine koymak Fiil