carry on a conversation

  1. Fiil bir konuşmayı sürdürmek
  2. Fiil konuşmayı sürdürmek