carry out a promise

  1. Fiil bir vaadi yerine getirmek
  2. Fiil bir vaadi gerçekleştirmek
  3. Fiil taahhüdünü yerine getirmek