carry out a promise

  1. Verb bir vaadi yerine getirmek
  2. Verb bir vaadi gerçekleştirmek
  3. Verb taahhüdünü yerine getirmek