carry out one's engagements

  1. Fiil sözünü yerine getirmek
  2. Fiil yükümlülüklerini gerçekleştirmek