cast light onto something

  1. Fiil birşeyi aydınlatmak
  2. Fiil birşeyi açıklığa kavuşturmak
  3. Fiil birşeyin anlaşılmasını sağlamak