catalogue number

katalog numarası
bir katalogdaki kalemleri numaralamak Fiil