caterpillar drive

  1. tırtıllı işletme düzeni.
    caterpillar track: tırtıl çarık zinciri.
    caterpillar tractor:
    katerpilar, paletli traktör.
    caterpillar vehicle: paletli taşıt.