1. İsim
    Caucasus Mountains ile ayni anlama gelir. Kafkas Dağları: en yüksek tepesi
    Mt. Elbrus, 5633 m.
  2. Kafkasya.
Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığı İsim, Kurum İsimleri
Kafkaslar İsim, Yer İsimleri
Kafkaslar İsim, Yer İsimleri
Caucasus ile ayni anlama gelir. Kafkas Dağları: en yüksek tepesi Mt. Elbrus, 5633 m.