cause-and-effect relationship

  1. İsim sebep-sonuç ilişkisi
  2. İsim neden-sonuç ilişkisi