cause-and-effect relationship

  1. Noun sebep-sonuç ilişkisi
  2. Noun neden-sonuç ilişkisi