central agency

merkez denetim müdürlüğü
merkez arşiv müdürlüğü
: ABD Merkezî Haber Alma Örgütü.
merkezi haber alma teşkilatı
Amerikan Gizli Haberalma Örgütü
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)