central agency

  1. merkez ajans
  2. merkez büro
merkez denetim müdürlüğü
merkez arşiv müdürlüğü
: ABD Merkezî Haber Alma Örgütü.
merkezi haber alma teşkilatı
Amerikan Gizli Haberalma Örgütü
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)