central powers

  1. İsim, Tarih İttifak Devletleri
  2. (Birinci Dünya Savaşında) Merkezî Kuvvetler: Almanya, Avusturya-Macaristan, Türkiye ve Bulgaristan.
İttifak Devletleri İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler