central powers

  1. Noun, History İttifak Devletleri
  2. (Birinci Dünya Savaşında) Merkezî Kuvvetler: Almanya, Avusturya-Macaristan, Türkiye ve Bulgaristan.
İttifak Devletleri Noun, Politics-Intl. Relations