1. İsim mantar
    (Boletus): tepesi kahverengi, sapı beyaz, yenilebilen iri bir mantar türü.
  1. İsim, Tekstil Sanayii pocket
  2. İsim, Tekstil Sanayii pouch
  3. İsim mobile
hip pocket
hip pocket
water pocket
waistcoat pocket
waiscoat pocket
vest pocket
hip pocket
deep pocket İsim, Rekabet Hukuku
patch pocket
side-pocket
placket
pocket size (d
pocket size (d)
jackknife İsim
pocket knife
pocket lighter
pocket almanac
pocketbook
midget submarine
pocketful
pocketful of money
pocket lamp
torch
packet money
pocket cash
spending money
pocket money
to suffer in one's pocket money Fiil
pocket calculator İsim
minicalculator
pocket adding machine
Pocket guide(booklet) Bilgi Teknolojileri
pocket book
pocket volume
paperback
pocketbook
pocket edition
paperback book
pocket edition
pocket guide
pocket watch
pocket-watch
pocket dictionary
telescopic brolly
flask
pocket calendar
GSM phone İsim, Telekomünikasyon
mobile phone İsim, Telekomünikasyon
cell phone İsim, Telekomünikasyon
mobile İsim, Telekomünikasyon
cellular phone İsim, Telekomünikasyon
mobile phone ringtone İsim
pocket-sized television set
pocketbook edition
pocket battleship
to pay someone from one's own pocket Fiil
weekly allowance
hip flask
fat pocket book
camera phone İsim
to pocket a profit Fiil
to pocket the money Fiil
pocket knife

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Üstte taşınması istenen öte beriyi koymak ... dikilen kese biçimindeki ilâve

Sol