certification department

  1. (US) onaylama veznedarlarının çekleri kontrol edip onayladıkları banka kısmı
Belgelendirme ve Arşiv Dairesi Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri