(birine) raslayıvermek, tesadüfen karşılaşmak.
hiç şansı olmamak Fiil
kendi çıkarlarını gözetmek Fiil
çok zayıf bir ihtimalle, belki … diye, … takdirde.
I went to the library on the off chance seeing
him there: Belki de onu görürüm diye kütüphaneye gittim.
On the chance off your returning: Şayet geri dönerseniz/Döndüğünüz takdirde …
ümidiyle, zayıf bir ihtimalle.
gerekirse, icabında, hini hacette, ne olur ne olmaz.
hayatını tehlikeye atmak Fiil
hayatını bir şansa bağlamak Fiil