1. Sıfat arsız, küstah, yüzsüz, sırnaşık, utanmaz, lâubali.
  2. Sıfat iri yanaklı.