chew the rag

  1. (a)
    Brit. sızıldanmak, şikâyet etmek.
    I wish you'd stop chewing the rag and get on with your
    work. (b)
    ABD çene çalmak, lâkırdı etmek.
çene çalmak, uzun uzadıya konuşmak/münakaşa etmek, dırdır etmek.